Eindhoven University of Technology - Computer Science Engineering
Eindhoven University of Technology - Technische Informatica
Zeldenrust Steelant College - VWO: NT/NG